Doprovod k porodu a zpracování placenty

Před samotným porodem je dobré se sejít a prodiskutovat Vaše představy. V rámci tohoto sezení je možné připravit i porodní plán - nebo tzv. porodní přání. Vhodná je také společná návšťeva porodnice. 

Společně můžeme začít tvořit Deník podvědomí pro vaše dítě, který je formou léčebné terapie pro Vás samotnou.

Nabízím Vám možnost vytvořit z Vaší placenty obtisk - tzv. placenta print. Placentu můžeme dále různě zpracovat. Cena je individuální podle volby zpracování. Lze využít i zmrazenou placentu. Více informací poskytuji pouze při individuální konzultaci.